Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ tại Hà Nội

Hotline: Call Mr Phương0384810679

Hỗ trợ tại Hà Nội

Hotline: Call Thụy0913526466

Hỗ trợ tại Hà Nội

Hỗ trợ tại TP HCM

Call Mr Phương0384810679

Hướng dẫn DIY

Một số khái niệm và kỹ thuật cho người mới chơi

Một số khái niệm và kỹ thuật cho người mới chơi

Admin Thang 02/01/2017

1. Điện áp đầu ra của máy quay đĩa (Turntable) Điện áp đầu ra của máy quay đĩa tùy thuộc vào kim MC hay MM nằm trong khoảng 2,5 Milivolt đến...
Hướng dẫn tự DIY dây nguồn và dây tín hiệu

Hướng dẫn tự DIY dây nguồn và dây tín hiệu

Admin 08/09/2016

ĐẤU NỐI DÂY TÍN HIỆU VÀ DÂY NGUỒN CỦA INAKUSTIK: Shop em nhận được khá nhiều đơn hàng cho 2 loại sản phẩm nói trên và các bác đều có chung...