Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ tại Hà Nội

Hotline: Call Quang 0936070798

Hỗ trợ tại Hà Nội

Hotline: Call Thụy0913526466

Hỗ trợ tại Hà Nội

Call Thắng 0961005596

Hỗ trợ tại TP HCM

Call Huy 0919980398

Hướng dẫn DIY

Một số khái niệm và kỹ thuật cho người mới chơi

Một số khái niệm và kỹ thuật cho người mới chơi

Admin Thang 02/01/2017

1. Điện áp đầu ra của máy quay đĩa (Turntable) Điện áp đầu ra của máy quay đĩa tùy thuộc vào kim MC hay MM nằm...
Hướng dẫn tự DIY dây nguồn và dây tín hiệu

Hướng dẫn tự DIY dây nguồn và dây tín hiệu

Admin 08/09/2016

ĐẤU NỐI DÂY TÍN HIỆU VÀ DÂY NGUỒN CỦA INAKUSTIK: Shop em nhận được khá nhiều đơn hàng cho 2 loại sản phẩm nói trên...