Bộ sưu tầm dòng Star

Star II Audio Stereo jack RCA  (5m)
Star SUB Audio (3m)

Star SUB Audio (3m)

1.100.000₫

Star Optical Digital - 3m
Star Cầu chì

Star Cầu chì

700.000₫

Star II Audio Stereo jack RCA (0,75m)
Star Optical Digital - 1,5m
Star Coaxial cable (1.5m)
Star Stereo Audio

Star Stereo Audio

150.000₫

Star 2 x 2,5 mm2

Star 2 x 2,5 mm2

100.000₫